Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego

Multimedialny katalog dokumentuje dziedzictwo kulturowe „małych ojczyzn”. W filmach zaprezentowano szerokie spojrzenie na dziedzictwo kulturowe, które prezentowane jest przez liderów lokalnych społeczności. Zaprezentowane w katalogu filmy to nie tylko atrakcyjne wizualnie wizytówki wybranych gmin Małopolski. To także bogata merytorycznie prezentacja lokalnego dziedzictwa kulturowego z elementami etnografii.

Katalogi dziedzictwa kulturowego Małopolski

Zapraszamy do zapoznania się z treścią katalogów dziedzictwa kulturowego Małopolski. Na komplet katalogów składają się trzy publikacje, z czego jedna ma charakter multimedialny. W publikacjach zaprezentowano wybrane elementy dziedzictwa kulturowego Małopolski. Celem katalogów jest zachowanie od utracenia oraz promowanie zanikającego dziedzictwa kulturowego.

Nostalgiczne wspomnienie pierwszych stron internetowych

Wielu użytkowników wspomina swoje pierwsze poczynania w Internecie z nostalgią i rozrzewnieniem. Wspomnienie pierwszych stron internetowych opublikowanych na bezpłatnych serwerach budzi nierzadko duży sentyment. Dla wielu osób lata 90. XX wieku były czasem fascynacji nowymi technologiami oraz pierwszego kontaktu z siecią…

Komputery nie tylko w laboratoriach

Komputery, począwszy od przełomu lat 70. i 80. XX wieku, były obecne nie tylko w laboratoriach uniwersyteckich, siedzibach korporacji i domach rodzinnych, ale także w placówkach edukacyjnych. Pełniły rolę pomocy naukowych, których celem było rozwijanie poczucia osobistej kontroli nad komputerem i wspieranie procesu dydaktycznego.

Potrzeba zachowania dziedzictwa kulturowego

Czy możliwe jest powiązanie dziedzictwa architektonicznego z tradycją kulinarną? Czy bioróżnorodność i krajobrazy mogą być historycznym dziedzictwem kulturowym? Czy mogą one stanowić o tożsamości kulturowej i wyjątkowości danego miejsca? Pytania te i wiele innych stały się tematem licznych działań podjętych w świecie…

NFT: Nowa kategoria cyfrowego dziedzictwa

Możliwość zakupu na aukcji obrazu olejnego lub akrylowego nikogo nie dziwi. Domy aukcyjne handlują antykami i sztuką współczesną z zakresu malarstwa, sreber, rzeźb, brązów, zegarów, a także mebli, sztuki użytkowej i szeroko pojętych przedmiotów dizajnerskich. Zakres ten niedawno rozszerzył się o dzieła cyfrowe.