Digital Heritage

Szlak dziedzictwa cyfrowego

Turystyczny Szlak Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce

W Polsce funkcjonuje stosunkowo dużo placówek, które udostępniają artefakty cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Najczęściej działają one w większych ośrodkach miejskich, takich jak Kraków, Warszawa, Wrocław czy Katowice. Można je spotkać także w mniejszych miastach, jak np. w Karpaczu (woj. dolnośląskie).

Wystawy mają najczęściej charakter stałych ekspozycji interaktywnych, multimedialnych lub tymczasowych, ale także zamkniętych gablot zawieszonych w budynkach akademickich lub ekspozycji wirtualnych.

Szlak dziedzictwa cyfrowego

Mapa „Turystycznego Szlaku Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce” powstała poprzez połączenie lokalizacji kilkudziesięciu niepowtarzalnych muzeów w Polsce. Działanie to wytworzyło nową wartość, kreując unikalny produkt turystyczny i kulturowy, który oparty jest na upamiętnieniu polskiej i światowej myśli informatycznej.

Turystyczny szlak cyfrowego dziedzictwa kulturowego w Polsce (Towards a Digital Cultural Heritage Trail in Poland). Autor: dr Karol Król (Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego UR w Krakowie). Opracowano w ramach projektu pt. Mapowanie muzeów cyfrowego dziedzictwa kulturowego w Polsce (DigiMap) w ramach RID nr K/658/2024/WRE (https://rid.urk.edu.pl/).

W pierwszym wydaniu Szlak Cyfrowego Dziedzictwa liczy 31 miejsc, w tym muzea i instytucje para muzealne związane z ochroną cyfrowego dziedzictwa kulturowego, które występują w opracowaniach publikowanych oraz w przestrzeni publicznej i medialnej (stan: 24.04.2024). Większość z nich koncentruje się na retrogamingu i retrocomputingu, jednocześnie jednak pokazuje dorobek polskiej myśli technicznej i inżynieryjnej oraz opowiada o zjawiskach społeczno-gospodarczych. Dalsze prace nad szlakiem powinny być skoncentrowane na identyfikacji miejsc i elementów infrastruktury (np. budynki i budowle, skwery i pomniki, postaci historyczne), które upamiętniają rozwój komputeryzacji w Polsce. One także powinny być uwzględnione na „Turystycznym Szlaku Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.”

Turystyczny Szlak Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego w wersji interaktywnej:

Skip to content