WIDEO: laboratorium dziedzictwa cyfrowego

WIDEO: laboratorium dziedzictwa cyfrowego

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo to spuścizna kulturowa z przeszłości, którą żyjemy w teraźniejszości i którą przekażemy przyszłym pokoleniom. Dotyczy to wielu różnych elementów, w tym tradycji, wartości, wierzeń, zwyczajów, rytuałów, architektury, sztuki, muzyki, literatury, ale także sprzętu (komputerowego) i oprogramowania.

Dziedzictwo cyfrowe to materiały komputerowe o trwałej wartości, obejmujące teksty, bazy danych, obrazy nieruchome i ruchome, dźwięki, grafikę, oprogramowanie i strony internetowe, przy czym gama form i formatów stale się rozszerza.

Zapraszamy na film, w którym dr inż. Karol Król, prof. URK opowiada o historii powołania Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego oraz zakresie prac jakie są w nim podejmowane. Szczególne miejsce w prezentacji zajmują cyfrowe artefakty obszarów wiejskich, w tym rustykalne elementy cyfrowego folkloru.

O cyfrowym dziedzictwie kulturowym opowiada dr inż. Karol Król, prof. URK

Cyfrowe dziedzictwo jest szczególnie zagrożone utratą. Przyczyniają się do tego m.in.: szybkie starzenie się sprzętu i oprogramowania, niepewność względem dostępności zasobów oraz metod utrzymania i konserwacji sprzętu, ale także uwarunkowania prawne.

Za 100 lat archeolodzy mogą szukać informacji o przeszłości na dyskach serwerów.

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe powinno mieć szansę zaistnieć w strategiach rozwoju regionalnego, podobnie jak ‘klasyczne (typowe) formy dziedzictwa kulturowego’, utożsamiane najczęściej z obiektami sakralnymi, kulinariami, rzemiosłem oraz tradycjami i zwyczajami ludowymi.

Skip to content