Cyfrowe dziedzictwo obszarów wiejskich w Polsce

Cyfrowe dziedzictwo obszarów wiejskich w Polsce

Cyfrowe dziedzictwo obszarów wiejskich w Polsce

Cyfrowe artefakty, podobnie jak te, które można „odnaleźć w ziemi”, mają swoje atrybuty, tzn. cechy szczególne, które pozwalają datować obiekt, określić jego zastosowanie, a także oceniać charakter otoczenia społeczno-gospodarczego, tzn. realiów w jakich powstawał i funkcjonował.

W przypadku witryn internetowych pozwalają na to między innymi metainformacje oraz techniki projektowe, wykorzystywane w konkretnym okresie czasu (w konkretnych latach), ale także wybrane atrybuty dizajnu.

Archaiczne witryny internetowe obiektów turystyki wiejskiej w Polsce mają swój niepowtarzalny charakter. W dużej mierze decyduje o tym technika ich wykonania. Archaiczne obiekty hipertekstowe, w tym pływające ramki iframe, teksty typu marquee, liczniki odwiedzin i zapomniane obecnie tzw. księgi gości (najczęściej implementowane z innych serwisów internetowych) to elementy uniwersalne. Mogły być i były stosowane na wielu witrynach na całym świecie. W Polsce charakterystyczne było zastosowanie specyficznych digital stamps, które jednoznacznie identyfikowały witrynę z czasem, w którym powstała i funkcjonowała, ale także rodzajem usług hostingowych, techniką wykonania i jakością witryny. Te niepowtarzalne oznakowania graficzne, w postaci np. baneru Miasto.Interia.pl lub baneru Republika WWW charakteryzowały witryny amatorskie, utrzymywane na bezpłatnych serwerach w Polsce w latach 2000-2018. Pojawia się zatem pytanie czy można wskazać cechy charakterystyczne, które identyfikują witryny internetowe obiektów turystyki wiejskiej z innych krajów świata? Jest to pewna luka badawcza i przestrzeń do badań archaicznych witryn internetowych obiektów turystycznych w poszukiwaniu zapomnianych, szczególnych atrybutów, które sprawiały, że witryny te były wyjątkowe, przez co warte są zachowania dla przyszłych pokoleń.

Więcej w artykule:
Król, K.; Zdonek, D. (2024). Digital artefacts of rural tourism: the case study of Poland. Global Knowledge, Memory and Communication, 73(3), 258-273, available at: 10.1108/GKMC-03-2022-0052

Digital artefacts of rural tourism

Skip to content