Początki cyfrowego dziedzictwa

Początki cyfrowego dziedzictwa

Początki cyfrowego dziedzictwa

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. Początki cyfrowego dziedzictwa.

Król, K., Czesak, B. (2021). Początki cyfrowego dziedzictwa. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 128 p. (ISBN 978-83-66602-13-7). DOI: http://dx.doi.org/10.15576/978-83-66602-13-7

Digital Cultural Heritage Laboratory – Department of Land Management and Landscape Architecture at the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying of the University of Agriculture in Krakow, Poland.

Opracowanie przedstawia wyniki analizy materiałów źródłowych dotyczących historii komputeryzacji polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem lat 80. XX wieku. Treści podzielono na trzy rozdziały: 1) Dziedzictwo sprzętu komputerowego, 2) Dziedzictwo oprogramowania oraz 3) Dziedzictwo kultury cyfrowej.

poczatki-cyfrowego

W rozdziale „Dziedzictwo sprzętu komputerowego” zaprezentowano przegląd wybranych komputerów, które pojawiły się na początkiem lat 80. XX wieku w Polsce i na świecie. Sprzęt komputerowy może być zarówno obiektem cyfrowego dziedzictwa, jak i elementem niezbędnym do zachowania tego dziedzictwa. W rozdziale tym opisano także wybrane historie związane z rynkowymi sukcesami i porażkami firm komputerowych oraz przypomniano pierwsze polskie maszyny cyfrowe. W rozdziale „Dziedzictwo oprogramowania” przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zachowaniem treści cyfrowych, w tym zagadnieniom retrocomputingu i retrogamingu. Natomiast podstawą rozdziału „Dziedzictwo kultury cyfrowej” jest analiza wybranych opracowań krajowych, stanowiących fascynujące i wyczerpujące źródło informacji o rozwoju polskiej myśli komputerowej. Dziedzictwo kultury cyfrowej jest tutaj rozumiane jako przemiany i konsekwencje społeczno-gospodarcze wynikające z komputeryzacji.

Skip to content