Świat cyfrowych artefaktów, cyfrowe surogaty i cyfrowa apokalipsa...
Digital Heritage

Projekty naukowe

Projekty naukowe realizowane we współpracy z serwisem DigitalHeritage.pl:

Tytuł projektu: Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich
Nr rej.: NdS/529080/2021/2021
Program: Nauka dla Społeczeństwa
Kierownik projektu: dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK
Zespół projektowy: prof. Józef Hernik, dr inż. Karol Król, dr inż. Maciej Brożek
Termin realizacji projektu: 2022–2024
Strona internetowa: ruralstrateg.pl

Tytuł projektu: Cyfrowe dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich
Nr rej. 2021/05/X/HS3/00859 (G-1309/WIŚiG/21-22)
Kierownik projektu: dr inż. Karol Król
Termin realizacji projektu: 2021–2022
Relacja prasowa [pobierz] | Informacja wnioskodawcy [pobierz] | Media społecznościowe [pobierz]

Tytuł projektu: Cultural Heritage of Small Homelands
Nr PPI/APM/2018/1/00010/U/001
Kierownik projektu: prof. Józef Hernik
Zespół projektowy: dr hab. Barbara Prus, prof. URK, dr inż. Karol Król
Termin realizacji projektu: 2018–2022
Strona internetowa: foodheritage.urk.edu.pl
Relacja prasowa: Król, K., Prus, B., Hernik, J. (2021). Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn. Międzynarodowa konferencja naukowa. Cultural Heritage 2021. Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 4(129), 51-53. [pobierz]

Skip to content