Cyfrowe dziedzictwo w programie RID

Cyfrowe dziedzictwo w programie RID

Cyfrowe dziedzictwo w programie RID

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) 2024-2027. Wśród nich znalazł się projekt zespołu kierowanego przez dr hab. Wiolettę Knapik, prof. URK z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Uniwersytet Rolniczy otrzyma środki z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na badania w projekcie pt. „Większy potencjał nauk o zarządzaniu i jakości poprzez lepsze wykorzystanie kapitału polskiej wsi”. Budżet projektu na lata 2024-2027 to 6,2 miliona złotych.

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Jednym z obszarów aktywności badawczej, który został uwzględniony w projekcie jest obszar zatytułowany „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym”, kierowany przez dr inż. Karola Króla, redaktora serwisu digitalheritage.pl. Działania przewidziane do realizacji w tym obszarze obejmują m.in. wizyty studyjne w placówkach muzealnych zajmujących się zachowaniem cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Działania te wpisują się w rozwój Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i nurtu badawczego dotyczącego cyfrowego dziedzictwa kulturowego w dyscyplinie zarządzanie i jakość.

Zaproponowany przez URK plan rozwoju dyscypliny został oceniony na 116 punktów na 120 możliwych.

Głównym celem projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości realizowanego w URK jest zwiększanie potencjału kadry naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości poprzez większy zakres i jakość badań naukowych oraz wzmacnianie pozycji dyscypliny i jej aktywny udział w przestrzeni społeczno-gospodarczej polskich obszarów wiejskich.

Program Regionalna Inicjatywa Doskonałości jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest umocnienie działalności uczelni w grupach dyscyplin naukowych lub artystycznych. RID wspiera uczelnie w prowadzeniu badań naukowych i wzmacnianiu ich rozpoznawalności w skali krajowej i międzynarodowej.

Program: Regionalna Inicjatywa Doskonałości
Tytuł projektu: Większy potencjał nauk o zarządzaniu i jakości poprzez lepsze wykorzystanie kapitału polskiej wsi
Obszar działań: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Kierownik projektu: dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK
Zespół projektowy: dr inż. Karol Król, dr hab. Joanna Łukasik, prof. URK, dr Barbara Kiełbasa, mgr Agnieszka Tworzyk
Okres realizacji: 2024-2027
Numer umowy: RID/SP/0039/2024/01

Skip to content