Cyfrowe prefabrykaty – zapomniane elementy konstrukcyjne (?)

Przed pojawieniem się kaskadowych arkuszy stylów charakter dokumentów hipertekstowych definiowany był przez znaczniki HTML. Jednak z czasem pojawiła się potrzeba ożywienia wyglądu takich dokumentów, do czego wykorzystywano elementy graficzne, najczęściej prefabrykowane.

Cyfrowe dziedzictwo: katalogi witryn i bezpłatny hosting

W wyniku zmian algorytmów wyszukiwarek i zwiększenia nacisku na jakość treści (Content is King) katalogi witryn stały się obciążeniem dla swoich wydawców, przede wszystkim dlatego, że nie zawierały wartościowych treści. W konsekwencji ich twórcy próbowali nadać im wartość, tj. sprawić, że będą bardziej przydatne. Działania te były jednak czasochłonne i nieskuteczne. Dlatego też większość katalogów zlikwidowano przed 2020 rokiem.

Wstęp do historii zmian w algorytmach Google

Jeszcze do niedawna wartościowe treści konkurowały z produkcją masową. Farmy treści plasowane były wyżej w wynikach wyszukiwania niż witryny oryginalne. Jednak era treści złej jakości, tzn. płytkich i powierzchownych dobiegała końca. Zmiany w algorytmach wyszukiwarki Google wstrząsały rynkami usług wyszukiwawczych, optymalizacji witryn dla wyszukiwarek internetowych oraz pozycjonowania. Głosy były jednak podzielone.

RuralStrateg i zanikające dziedzictwo kulturowe

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie realizuje projekt naukowy RuralStrateg: Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Celem projektu jest wspieranie procesów innowacyjności w rozwoju obszarów wiejskich, poprzez m.in. włączenie dziedzictwa kulinarnego do strategicznego planu rozwoju regionalnego.

Zakorzenieni w dziedzictwie, otwarci na innowacje

W piątek 3 czerwca 2022 roku odbyło się seminarium naukowe pt.: Zakorzenieni w dziedzictwie, otwarci na innowacje. W trakcie seminarium zaprezentowano katalogi dziedzictwa kulturowego Małopolski oraz wyniki obserwacji kontekstu w jakim występowało dziedzictwo kulturowe w zapytaniach użytkowników wyszukiwarek internetowych.

Google Dance: w tańcu z algorytmami

Wyszukiwarki w swoich początkach wywoływały wiele emocji. Część specjalistów SEO cierpiało na „zespół wyszukiwania pourazowego”. Zawsze, gdy występowało zjawisko Google Dance na forach internetowych podnoszono larum – „SEO jest martwe, SEO nie żyje”. Działo się tak za każdym razem, gdy zmieniały się algorytmy wyszukiwarek.

Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego

Multimedialny katalog dokumentuje dziedzictwo kulturowe „małych ojczyzn”. W filmach zaprezentowano szerokie spojrzenie na dziedzictwo kulturowe, które prezentowane jest przez liderów lokalnych społeczności. Zaprezentowane w katalogu filmy to nie tylko atrakcyjne wizualnie wizytówki wybranych gmin Małopolski. To także bogata merytorycznie prezentacja lokalnego dziedzictwa kulturowego z elementami etnografii.