Dziedzictwo kulturowe w zapytaniach użytkowników Internetu

Dziedzictwo kulturowe w zapytaniach użytkowników Internetu

Dziedzictwo kulturowe w zapytaniach użytkowników Internetu

Analiza częstości oraz kontekstu występowania słów kluczowych może dostarczyć strategicznych informacji z marketingowego punktu widzenia. Pogłębiona analiza słów kluczowych, którymi posługują się użytkownicy Internetu może ujawnić niszę rynkową i panujące tendencje oraz wskazać kierunki dalszych działań.

Wiele słów kluczowych z tzw. długiego ogona wyszukiwania może być powiązanych z daną tematyką w sposób nieoczywisty. Ich analiza oraz redagowanie treści zgodnie z wnioskami z analiz może zwiększyć konwersję celu.

Cultural Heritage Topics in Online Queries: A Comparison between English- and Polish-Speaking Internet Users

Wielu użytkowników Internetu poszukuje informacji o szeroko rozumianym dziedzictwie kulturowym za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych i w bazach danych. Warto zatem poznać kontekst oraz częstość występowania dziedzictwa kulturowego w zapytaniach użytkowników kierowanych do wyszukiwarek, w szczególności Google. Wiąże się to z następującymi pytaniami: a) W jakim kontekście i jak często dziedzictwo kulturowe występuje w zapytaniach użytkowników wyszukiwarki Google? oraz b) Jak bardzo zróżnicowane są zapytania powiązane z dziedzictwem kulturowym w wyszukiwarce Google?

W badaniach pt. „Cultural Heritage Topics in Online Queries: A Comparison between English- and Polish-Speaking Internet Users” zastosowano nietypowe podejście badawcze – badania wykonano w modelu ad-hoc, tj. migawki stanu zastanego (tu i teraz). Chociaż wykrywanie „nowych tematów” w dużych zbiorach danych jest dobrze ugruntowanym obszarem badań, to podejście różni się od innych. Technika badawcza zastosowana w tych badaniach przewiduje zastosowanie narzędzi propozycji słów kluczowych w pozyskiwaniu informacji na temat kontekstu i częstości występowania dziedzictwa kulturowego w zapytaniach użytkowników Internetu. Zastosowano relatywnie rzadko spotykane podejście badawcze, ale także zbadano stosunkowo nietypowy obszar związany z dziedzictwem kulturowym. Badania te przełamują tendencję do postrzegania dziedzictwa kulturowego przez pryzmat zabytków architektury, przydrożnych kapliczek i budowli sakralnych czy też elementów dziedzictwa przyrodniczego i pozwalają spojrzeć na nie oczami użytkowników wyszukiwarek internetowych, w kontekście cyfrowego dziedzictwa kulturowego.

Keyword Tool, Kparser oraz Keyword sheeter to przykładowe narzędzia, które znajdują zastosowanie w badaniach słów kluczowych.

Nie jest możliwe podanie liczb bezwzględnych, które dałyby odpowiedź na pytanie jak często występowało dziedzictwo kulturowe w zapytaniach użytkowników wyszukiwarki Google (w przyjętym modelu badań). Narzędzia wykorzystane w badaniach dostarczają informacji poglądowych, wyszczególniając słowa kluczowe, które występowały w zapytaniach użytkowników najczęściej.

Analiza występowania wybranych słów kluczowych

Słowo kluczowe „dziedzictwo kulturowe” zapisane w języku polskim występowało przeważnie w kontekstach narodowym, regionalnym i lokalnym. Użytkownicy Internetu poszukiwali definicji dziedzictwa kulturowego, przykładów dziedzictwa kulturowego różnych grup narodowościowych, w tym polskiego dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa kulturowego Europy, Afryki, Ameryki Południowej, Białorusi i Litwy, Małopolski, Kaszub, Opolszczyzny, Podlasia, Podhala, Wielkopolski, Podkarpacia, Chin i Czech, Grecji, Francji, Grecji i Rzymu, Górnego Śląska, Krakowa, Gdańska, ale także gmin, jak choćby Żukowice czy Kozienic. Były to zatem zapytania o konkretne elementy dziedzictwa kulturowego i dotyczyły zarówno miejscowości, jak i regionów i państw.

Dziedzictwo kulturowe w języku angielskim występowało w nieco szerszym kontekście niż w języku polskim. W zapytaniach anglojęzycznych pojawiły się wątki ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji oraz przywracania dawnej świetności obiektom dziedzictwa kulturowego, zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz ekonomicznych wartości dziedzictwa. Pojawiły się także zapytania o dziedzictwo kulturowe świata lub konkretnych miast i regionów, w tym Filipin, Nepalu, Indii, Afryki, Zimbabwe, Wenezueli, Zambii, Japonii, Tanzanii, Kosowa, Bangladeszu, Zamboanga city czy też konkretnych społeczności jak Jorubowie (Joruba, Ọmọ Yorùbá – lud afrykański). Z perspektywy użytkownika tzw. polskiego Internetu zapytania te mogą mieć jednak nieco egzotyczny charakter. W obu językach nie zabrakło też zapytań o dziedzictwo kulturowe w dokumentach UNESCO oraz dziedzictwa kulturowego w kontekstach prawnym i turystyki. Nieco mniej zapytań związanych było z dziedzictwem kulturowym w kontekście turystyki kulinarnej, rękodzieła czy też elementów dziedzictwa niematerialnego. Należy jednak pamiętać, że kontekst ten może pojawić się przy innych słowach kluczowych.

Więcej w artykule:
Król, K., Zdonek, D. (2023). Cultural Heritage Topics in Online Queries: A Comparison between En-glish- and Polish-Speaking Internet Users. Sustainability, 15(6), 5119. https://doi.org/10.3390/su15065119

Skip to content