Czym różni się cyfrowy relikt od cyfrowego artefaktu?

Czym różni się cyfrowy relikt od cyfrowego artefaktu?

Czym różni się cyfrowy relikt od cyfrowego artefaktu?

Cyfrowy relikt to pojęcie odnoszące się do technologicznie przestarzałych urządzeń, formatów plików lub oprogramowania, które straciły na znaczeniu w wyniku postępu technologicznego i/lub zmian w preferencjach użytkowników. Mogą to być np. stare modele telefonów komórkowych, odtwarzacze kasetowe, stare systemy operacyjne lub przestarzałe formaty plików multimedialnych.

Cyfrowe relikty są często trudne do utrzymania w dobrym stanie technicznym i coraz trudniej znaleźć do nich części zamienne lub ich odpowiedniki. Co więcej, coraz mniej urządzeń i oprogramowania jest w stanie obsługiwać stare typy urządzeń wejścia/wyjścia i/lub formaty plików, co oznacza, że może to prowadzić do utraty dostępu do archaicznych danych. Te z kolei mogą mieć niepowtarzalną wartość kulturową, jak np. pierwsza strona internetowa. Z tego powodu wiele osób podejmuje działania w celu archiwizacji swoich danych, aby uniknąć utraty cyfrowych artefaktów.

digital_worldJaka jest relacja pomiędzy środowiskiem cyfrowym a przyrodniczym i w którym jej miejscu umiejscowić człowieka?

Termin „cyfrowy artefakt” może być używany w różnych kontekstach. W szerokim znaczeniu, termin ten może odnosić się do każdej formy wirtualnej treści, która została utworzona i jest przechowywana w sieci lub na cyfrowych nośnikach danych. Wirtualne treści istnieją w świecie cyfrowym i są tworzone, przetwarzane, przechowywane i dystrybuowane za pomocą różnych technologii komputerowych i sieciowych.

Termin „ucyfrowienie” oznacza przekształcenie danych lub informacji, które pierwotnie występowały w formie analogowej na formę cyfrową.

W węższym znaczeniu, termin „cyfrowy artefakt” może odnosić się do konkretnych obiektów cyfrowych, które są ważne dla społeczności, historii, nauki lub kultury. Te z kolei mogły powstać w procesie digitalizacji (ucyfrowienia) lub mogą być pierwotnie cyfrowe (born digital). Przykładowo, mogą to być zeskanowane dokumenty archiwalne, stare filmy z kinematografu czy zapis dźwiękowy historycznego wydarzenia.

digital_ecosystem

Cyfrowy relikt to pojęcie o bardziej zawężonym znaczeniu, nierzadko odnoszące się do urządzeń przestarzałych technologicznie, formatów plików lub oprogramowania, które utraciły na znaczeniu, np. w wyniku postępu technologicznego i/lub zmian w preferencjach użytkowników. Odnosi się to do rzeczy, które są obecnie mniej użyteczne, np. starych modeli telefonów, odtwarzaczy kasetowych lub komputerów z przeszłości.

Zabytkowe komputery (vintage computers) to termin odnoszący się do starszych modeli komputerów, które są uważane za historyczne i nierzadko odegrały znaczącą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturowym. Określenie to odnosi się zwykle do sprzętu, który powstał w latach 70., 80. lub 90. XX wieku.

Cyfrowy artefakt i cyfrowy relikt różnią się od siebie pod względem zakresu i znaczenia. Cyfrowy artefakt może odnosić się do dowolnej cyfrowej formy wirtualnej treści, a cyfrowy relikt to technologicznie przestarzałe urządzenia, zużyte ekonomicznie, archaiczne formaty plików lub oprogramowanie.

Skip to content