Świat cyfrowych artefaktów, cyfrowe surogaty i cyfrowa apokalipsa...
Digital Heritage

Publikacje

Publikacje

Monografie*

Początki cyfrowego dziedzictwa Początki cyfrowego dziedzictwa
W monografii przedstawiono wyniki analizy materiałów źródłowych dotyczących historii komputeryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem lat 80. XX wieku. Treści podzielono na trzy rozdziały: dziedzictwo sprzętu komputerowego, dziedzictwo oprogramowania oraz dziedzictwo kultury cyfrowej.

Król, K., Czesak, B. (2021). Początki cyfrowego dziedzictwa. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 128 p., available at: 10.15576/978-83-66602-13-7

Indicators of change in cultural heritage Indicators of change in cultural heritage
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem naukowym pt. Indicators of change in cultural heritage. W publikacji przedstawiono indykatory zmian społeczno-gospodarczych, środowiskowych i kulturowych zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Hernik, J., Król, K., Prus, B., Walczycka, M. Kao, R. (Eds.) (2021). Indicators of change in cultural heritage. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 333 p., available at: 10.15576/978-83-66602-15-1

Digital Heritage Digital Heritage. Reflection of Our Activities
Cyfrowe artefakty mają istotną wartość historyczną, która wraz z upływem czasu będzie tylko rosnąć. Zarchiwizowane materiały dają wgląd w przeszłość i rzucają światło na genezę wydarzeń. W opracowaniu tym przedstawiono wybrane sposoby zachowania kolekcji cyfrowego oprogramowania oraz przykłady cyfrowych archiwów.

Król, K., Hernik, J. (2020). Digital Heritage. Reflection of Our Activities. Kraków: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 116 p., available at: 10.15576/978-83-64758-98-0

*Monografie wydane w ramach Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego. Digital Cultural Heritage Laboratory – Department of Land Management and Landscape Architecture at the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying of the University of Agriculture in Krakow, Poland (culturalheritage.urk.edu.pl).

Rozdziały w książkach

digital-heritage From Classic (Analogue) to Digital Forms of Cultural Heritage Protection in Poland
W rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z zachowaniem wybranych obiektów, które są częścią dziedzictwa kulturowego Polski. Przeanalizowano wybrane aspekty ochrony tego dziedzictwa, wyrażone w działaniach podejmowanych w XIX wieku oraz współcześnie.

Prus, B., Król, K., Gawroński, K., Sankowski, E., Hernik, J. (2020). From Classic (Analogue) to Digital Forms of Cultural Heritage Protection in Poland. In: Kremers, H. (eds) Digital Cultural Heritage (pp. 255-278). Springer, Cham., available at: 10.1007/978-3-030-15200-0_17

Artykuły naukowe i rozdziały w książkach

  • Cherkes, B., Hernik, J., Król, K., Wilkosz-Mamcarczyk, M. (2021). Polish-Ukrainian Borderland Cultural Heritage Bridges – Lesson Drawn from Forced Population Relocation. Sustainability, 13(14), 7898, available at: 10.3390/su13147898
  • Król, K. (2021). Assessment of the Cultural Heritage Potential in Poland. Sustainability, 13(12), 6637, available at: 10.3390/su13126637
  • Król, K., Hernik, J. (2021). The scarecrow as a vanishing indicator of cultural heritage of rural areas. In: J. Hernik, K. Król, B. Prus, M. Walczycka, R. Kao (Eds.), Indicators of change of cultural heritage (p. 21-36). Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, available at: 10.15576/978-83-66602-15-1
  • Król, K. (2020). Digital cultural heritage of rural tourism facilities in Poland. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, available at: 10.1108/JCHMSD-10-2019-0130
  • Król, K. (2020). The Scarecrow as Part of Polish Rural Cultural Landscapes. Agriculture, 10(11), 496, available at: 10.3390/agriculture10110496
  • Król, K., Hernik, J. (2020). Crows and Ravens as Indicators of Socioeconomic and Cultural Changes in Urban Areas. Sustainability, 12(24), 10231, available at: 10.3390/su122410231
  • Król, K., Zdonek, D. (2020). Analytics Maturity Models: An Overview. Information, 11(3), 142, available at: 10.3390/info11030142
  • Król, K. (2019). Forgotten agritourism: abandoned websites in the promotion of rural tourism in Poland. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(3), 461-472, available at: 10.1108/JHTT-09-2018-0092
  • Król, K., Zdonek, D. (2019). Peculiarity of the bit rot and link rot phenomena. Global Knowledge, Memory and Communication, 69(1/2), 20-37, available at: 10.1108/GKMC-06-2019-0067
  • Król, K., Kao, R., Hernik, J. (2019). The Scarecrow as an Indicator of Changes in the Cultural Heritage of Rural Poland. Sustainability, 11(23), 6857, available at: 10.3390/su11236857