Świat cyfrowych artefaktów, cyfrowe surogaty i cyfrowa apokalipsa...
Digital Heritage

Publikacje

Publikacje

Monografie*

Catalogue of the cultural heritage of Małopolska Catalogue of the cultural heritage of Małopolska
The “Cultural heritage of small homelands” project was co-created by the University of Agriculture in Krakow and partners from selected European Union countries. Among the results of the project is the “Catalogue of the cultural heritage potential of Małopolska in the international context”, which is a response to the expectations of cultural institutions, scientists, (self-) government entities, as well as the young generation for whom this heritage is preserved.

Hernik, J., Król, K., Prus, B. (eds.) (2021). Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, (ISBN 978-83-66602-24-3), available at: 10.6084/m9.figshare.16675972

Początki cyfrowego dziedzictwa Początki cyfrowego dziedzictwa
W monografii przedstawiono wyniki analizy materiałów źródłowych dotyczących historii komputeryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem lat 80. XX wieku. Treści podzielono na trzy rozdziały: dziedzictwo sprzętu komputerowego, dziedzictwo oprogramowania oraz dziedzictwo kultury cyfrowej.

Król, K., Czesak, B. (2021). Początki cyfrowego dziedzictwa. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 128 p., available at: 10.15576/978-83-66602-13-7

Indicators of change in cultural heritage Indicators of change in cultural heritage
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem naukowym pt. Indicators of change in cultural heritage. W publikacji przedstawiono indykatory zmian społeczno-gospodarczych, środowiskowych i kulturowych zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Hernik, J., Król, K., Prus, B., Walczycka, M. Kao, R. (Eds.) (2021). Indicators of change in cultural heritage. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 333 p., available at: 10.15576/978-83-66602-15-1

Digital Heritage Digital Heritage. Reflection of Our Activities
Cyfrowe artefakty mają istotną wartość historyczną, która wraz z upływem czasu będzie tylko rosnąć. Zarchiwizowane materiały dają wgląd w przeszłość i rzucają światło na genezę wydarzeń. W opracowaniu tym przedstawiono wybrane sposoby zachowania kolekcji cyfrowego oprogramowania oraz przykłady cyfrowych archiwów.

Król, K., Hernik, J. (2020). Digital Heritage. Reflection of Our Activities. Kraków: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 116 p., available at: 10.15576/978-83-64758-98-0

*Monografie wydane w ramach Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego. Digital Cultural Heritage Laboratory – Department of Land Management and Landscape Architecture at the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying of the University of Agriculture in Krakow, Poland (culturalheritage.urk.edu.pl).

digital-heritage From Classic (Analogue) to Digital Forms of Cultural Heritage Protection in Poland
W rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z zachowaniem wybranych obiektów, które są częścią dziedzictwa kulturowego Polski. Przeanalizowano wybrane aspekty ochrony tego dziedzictwa, wyrażone w działaniach podejmowanych w XIX wieku oraz współcześnie.

Prus, B., Król, K., Gawroński, K., Sankowski, E., Hernik, J. (2020). From Classic (Analogue) to Digital Forms of Cultural Heritage Protection in Poland. In: Kremers, H. (eds) Digital Cultural Heritage (pp. 255-278). Springer, Cham., available at: 10.1007/978-3-030-15200-0_17

Artykuły naukowe i rozdziały w książkach

 • Cherkes, B., Hernik, J., Król, K., Wilkosz-Mamcarczyk, M. (2021). Polish-Ukrainian Borderland Cultural Heritage Bridges – Lesson Drawn from Forced Population Relocation. Sustainability, 13(14), 7898, available at: 10.3390/su13147898
 • Król, K. (2020). Digital cultural heritage of rural tourism facilities in Poland. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 11(4), 488-498, available at: 10.1108/JCHMSD-10-2019-0130
 • Król, K. (2021). Hardware Heritage—Briefcase-Sized Computers. Heritage, 4(3), 2237–2252, available at: 10.3390/heritage4030126
 • Król, K. (2021). Assessment of the Cultural Heritage Potential in Poland. Sustainability, 13(12), 6637, available at: 10.3390/su13126637
 • Król, K., Hernik, J. (2021). The scarecrow as a vanishing indicator of cultural heritage of rural areas. In: J. Hernik, K. Król, B. Prus, M. Walczycka, R. Kao (Eds.), Indicators of change of cultural heritage (p. 21-36). Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, available at: 10.15576/978-83-66602-15-1
 • Król, K., Prus, B., Hernik, J. (2021). Introduction. The need for developing a catalogue of the cultural heritage potential of Małopolska in the international context. In: J. Hernik, K. Król, B. Prus (eds.), Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context (p. 21-28). Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, available at: 10.6084/m9.figshare.16675612
 • Król, K., Prus, B., Hernik, J. (2021). Cultural heritage in development strategies – example of Małopolskie Voivodeship, Poland. In: J. Hernik, K. Król, B. Prus (eds.), Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context (p. 29-43). Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, available at: 10.6084/m9.figshare.16675801
 • Król, K. (2020). The Scarecrow as Part of Polish Rural Cultural Landscapes. Agriculture, 10(11), 496, available at: 10.3390/agriculture10110496
 • Król, K., Hernik, J. (2020). Crows and Ravens as Indicators of Socioeconomic and Cultural Changes in Urban Areas. Sustainability, 12(24), 10231, available at: 10.3390/su122410231
 • Król, K., Zdonek, D. (2020). Analytics Maturity Models: An Overview. Information, 11(3), 142, available at: 10.3390/info11030142
 • Król, K. (2019). Forgotten agritourism: abandoned websites in the promotion of rural tourism in Poland. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(3), 461-472, available at: 10.1108/JHTT-09-2018-0092
 • Król, K., Zdonek, D. (2019). Peculiarity of the bit rot and link rot phenomena. Global Knowledge, Memory and Communication, 69(1/2), 20-37, available at: 10.1108/GKMC-06-2019-0067
 • Król, K., Kao, R., Hernik, J. (2019). The Scarecrow as an Indicator of Changes in the Cultural Heritage of Rural Poland. Sustainability, 11(23), 6857, available at: 10.3390/su11236857