Digital Heritage

Biblioteka wideo

Materiały wideo


Otwarcie Muzeum Elektroniki w Chorzowie
Zapis prelekcji dr Karola Króla pt. „Cyfrowe dziedzictwo kulturowe – pomost pomiędzy przeszłością a przyszłością (Generacją Alpha)”, wygłoszonej na otwarciu Muzeum Elektroniki w Chorzowie.


Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego
Nagranie zostało przygotowane w Centrum e-Learningu URK i udostępnione w ramach bazy Otwartych Zasobów Edukacyjnych (CeL).


Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski

Międzynarodowe wydanie katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski może znaleźć szersze grono odbiorców.


Czym jest cyfrowe dziedzictwo kulturowe?

Karol Król podaje przykłady cyfrowego dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, zwracając uwagę, że mogą to być elementy cyfrowego folkloru oraz cyfrowe kopie archaicznych witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej.

Skip to content