Digital Heritage

Biblioteka wideo

Materiały wideo

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe

Nagranie zostało przygotowane w Centrum e-Learningu URK i udostępnione w ramach bazy Otwartych Zasobów Edukacyjnych (CeL).

Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski

Międzynarodowe wydanie katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski może znaleźć szersze grono odbiorców.

Czym jest cyfrowe dziedzictwo kulturowe?

Karol Król podaje przykłady cyfrowego dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, zwracając uwagę, że mogą to być elementy cyfrowego folkloru oraz cyfrowe kopie archaicznych witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej.

Skip to content