Fragment cyfrowej kroniki dziejów

Nowe technologie umożliwiają zarejestrowanie obrazu i dźwięku w wysokiej jakości. Cyfrowy materiał umieszczony na nośnikach danych utrwala teraźniejszość dla przyszłych pokoleń. Oprócz zastosowań doraźnych, edukacyjnych i promocyjnych, jest fragmentem cyfrowej kroniki dziejów, dokumentującej ten niewielki fragment historii cyfrowego dziedzictwa kulturowego.

Cyfrowe dziedzictwo: katalogi witryn i bezpłatny hosting

W wyniku zmian algorytmów wyszukiwarek i zwiększenia nacisku na jakość treści (Content is King) katalogi witryn stały się obciążeniem dla swoich wydawców, przede wszystkim dlatego, że nie zawierały wartościowych treści. W konsekwencji ich twórcy próbowali nadać im wartość, tj. sprawić, że będą bardziej przydatne. Działania te były jednak czasochłonne i nieskuteczne. Dlatego też większość katalogów zlikwidowano przed 2020 rokiem.

Kluby mikrokomputerowe w Polsce lat 80. XX wieku

Działalność klubowa była charakterystyczna dla Polski lat 80. XX wieku, kiedy to różnego rodzaju kluby osiedlowe, świetlicowe i zakładowe powstawały, aby integrować lokalne społeczności. Głównym zadaniem klubów było szerzenie edukacji informatycznej, gromadzenie i popularyzacja informacji na temat informatyki oraz jej zastosowań, a także tworzenie programów mikrokomputerowych powszechnego użytku…