Seminarium naukowe Cultural Heritage 2022

Seminarium naukowe Cultural Heritage 2022

Seminarium naukowe Cultural Heritage 2022

W poniedziałek 9 maja 2022 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe Cultural Heritage 2022 (Dziedzictwo Kulturowe 2022).

W trakcie wydarzenia zaprezentowany został Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski, w którym przedstawiono dziewiętnaście gmin z województwa małopolskiego oraz działalność naukowo-badawczą Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ponadto w trakcie seminarium ogłoszono wyniki pierwszej edycji konkursu Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym.

Seminarium poprowadzili prof. Józef Hernik oraz dr inż. Karol Król, prof. URK (pobierz program seminarium). Katalog powstał w ramach międzynarodowego projektu naukowego Cultural Heritage of Small Homelands.

Materiał filmowy: prezentacja multimedialnego katalogu przez dra inż. Karola Króla, prof. URK.

Głównym celem projektu „Cultural heritge of small homelands” jest zidentyfikowanie oraz opisanie dziedzictwa kulturowego zachowanego w małych społecznościach lokalnych na przykładzie województwa małopolskiego.

Podczas wydarzenia ogłoszono wyniki pierwszej edycji konkursu pt. Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym. Prace konkursowe poświęcone były elementom nieznanego dziedzictwa kulturowego, w tym budynkom i elementom małej architektury, zwyczajom i tradycjom, rękodziełu i wyrobom rzemieślniczym. W konkursie przyznawane były nagrody pieniężne.

seminarium

W kolejnej części seminarium zaprezentowano koncepcje architektoniczne przygotowane dla Koła Gospodyń Wiejskich w Szklanej (powiat proszowicki) opracowane pod kierunkiem dr inż. arch. kraj. Magdaleny Wilkosz-Mamcarczyk oraz dr inż. arch. Barbary Olczak. W konkursie laureatami zostali studenci III roku kierunku architektura krajobrazu z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Project ‘Cultural Heritage of Small Homelands’ no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001 is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as a part of the International Academic Partnerships.

Skip to content