Zakorzenieni w dziedzictwie, otwarci na innowacje

Zakorzenieni w dziedzictwie, otwarci na innowacje

Zakorzenieni w dziedzictwie, otwarci na innowacje

W piątek 3 czerwca 2022 roku odbyło się seminarium naukowe pt.: Zakorzenieni w dziedzictwie, otwarci na innowacje, połączone ze spotkaniem społeczności studentów i absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Seminarium było częścią podsumowania projektu naukowego ‘Cultural heritage of small homelands’ finansowanego w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W trakcie seminarium swoje wystąpienia mieli prof. Józef Hernik, kierownik projektu oraz dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK, prodziekan ds. kierunków: geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna, którzy przywitali zaproszonych gości. Dr inż. Karol Król, prof. URK przedstawił katalogi dziedzictwa kulturowego Małopolski oraz zaprezentował referat dot. kontekstu i częstości występowania dziedzictwa kulturowego w zapytaniach użytkowników Internetu. Dr inż. Renata Różycka-Czas poprowadziła obrady plenerowe na temat 'Zakorzenieni w dziedzictwie, otwarci na innowacje – spojrzenie młodego pokolenia na zasoby i sposoby promocji obiektów dziedzictwa kulturowego Małopolski’. Przebieg wydarzenia zapisany jest w programie seminarium.

seminarium NAWARycina 1. Przebieg seminarium Zakorzenieni w dziedzictwie, otwarci na innowacje

W trakcie seminarium zaprezentowano katalogi dziedzictwa kulturowego Małopolski oraz wyniki obserwacji kontekstu w jakim występowało dziedzictwo kulturowe w zapytaniach użytkowników wyszukiwarek internetowych. Dobór tematyki wystąpienia nawiązywał do cyfrowej publikacji prezentującej wybrane elementy dziedzictwa, dzięki której mają one szansę zaistnieć w świadomości szerszego grona użytkowników Internetu.

Skip to content