Konkurs: Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym

Konkurs: Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym

Konkurs dla uczniów szkół średnich nt. Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym

Elementy dziedzictwa kulturowego przyjmują nierzadko spektakularne, monumentalne formy lub są delikatne i ulotne, jak szeptane ludowe baśnie czy kołysanki. Bywają wyryte w skale, zapisane na kartach papieru lub przyjmują postać cyfrową. II edycja konkursu dla uczniów szkół średnich nt. „Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym” jest poświęcona cyfrowemu dziedzictwu kulturowemu.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Celem konkursu jest przygotowanie pracy na temat: Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym – cyfrowe dziedzictwo kulturowe. Termin przyjmowania prac konkursowych upływa 16 kwietnia 2023 roku.

Cyfrowe artefakty to najczęściej pojedyncze pliki, ale także oprogramowanie, które nie jest już wykorzystywane z uwagi na postęp technologiczny. Cyfrowe artefakty mają co najmniej dwie przeciwstawne właściwości – chociaż można je kopiować i odtwarzać praktycznie w nieskończoność, jednocześnie można je relatywnie łatwo „utracić bezpowrotnie”. W dużej mierze wynika to ze zmian technologicznych, które sprawiają, że coraz trudniej jest przechowywać archaiczne oprogramowanie oraz sprzęt (komputerowy) w niezmienionym stanie.

baner konkursu

Delete generation to metafora opisująca skalę i tempo bezpowrotnej utraty treści cyfrowych tworzonych przez użytkowników z całego świata. Co sekundę, każdego dnia ludzie na całym świecie usuwają swoją historię, swoje myśli i wypowiedzi, które w dzisiejszych czasach są często prezentowane w środowisku cyfrowym. Dotyczy to także witryn internetowych, które nierzadko zawierają bogaty materiał dokumentacyjny. Z efemerycznym charakterem treści internetowych wiąże się bezprecedensowe zagrożenie utraty cyfrowego dziedzictwa kulturowego, co w przyszłości może utrudnić zrozumienie naszej epoki.

Badania historyczne cyfrowego dziedzictwa kulturowego często przyjmują postać analiz retrospektywnych, w dużej mierze skoncentrowanych na archaicznym sprzęcie i oprogramowaniu, a także zjawiskach społeczno-gospodarczych i kulturowych, które im towarzyszą. Branża komputerowa była w swoich początkach niezwykle barwna. Systemy i technologie komputerowe rozwijały się dynamicznie, a na rynek wkraczały coraz to doskonalsze maszyny. Dziedzictwo sprzętu (hardware heritage), urządzeń i technologii jest często opisywane w kontekście historii współczesnej informatyki i komputeryzacji, a także inżynierii oprogramowania (software heritage). Wszystkich uczniów szkół średnich zapraszamy do zaprezentowania prac pisemno-graficznych poświęconych cyfrowemu dziedzictwu kulturowemu.

Więcej o konkursie na stronie internetowej: https://kgpiak.urk.edu.pl/konkurs.html

Skip to content