RuralStrateg i zanikające dziedzictwo kulturowe

RuralStrateg i zanikające dziedzictwo kulturowe

RuralStrateg i zanikające dziedzictwo kulturowe

Wartościowym projektem z zakresu zachowania i promocji elementów dziedzictwa kulturowego jest projekt RuralStrateg: Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Celem projektu RuralStrateg jest wspieranie procesów innowacyjności w rozwoju obszarów wiejskich.

Innowacyjność ta polega na włączeniu dziedzictwa kulinarnego do strategicznego planu rozwoju regionalnego. Współpraca z otoczeniem gospodarczym umożliwi efektywne wykorzystanie tych prac, które zostaną włączone do strategicznego planu rozwoju obszarów wiejskich Małopolski.

Projekt RuralStrateg jest w dużej mierze kontynuacją projektu naukowego pn. Cultural Heritage of Small Homelands. W realizację projektu zaangażowani są m.in. dr inż. Karol Król, prof. URK oraz prof. Józef Hernik z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

RuralStrateg

Jednym z celów projektu jest utworzenie Interaktywnej Platformy Dziedzictwa Kulturowego – Moduł Małopolska, która stanie się narzędziem ułatwiającym planowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego, w oparciu o wykorzystanie m.in. zanikających elementów dziedzictwa kulinarnego i przyrodniczego. Celem platformy jest poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacyjnego rozwoju regionalnego.

Skip to content