Czym jest cyfrowe dziedzictwo kulturowe?

Czym jest cyfrowe dziedzictwo kulturowe?

Czym jest cyfrowe dziedzictwo kulturowe?

Zapraszamy na przedpremierową prezentację fragmentu filmu na temat cyfrowego dziedzictwa kulturowego, który powstał w ramach projektu naukowego Cultural Heritage of Small Homelands. We fragmencie tym dr inż. Karol Król, prof. URK z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przybliża istotę cyfrowego dziedzictwa przez pryzmat obszarów wiejskich.

Fragment jest częścią Multimedialnego katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski, na który składają się także filmy o dziedzictwie kulturowym dziewiętnastu gmin z woj. małopolskiego. Redaktorami katalogu są prof. Józef Hernik (inicjator i kierownik przedsięwzięcia), dr hab. Barbara Prus, prof. URK oraz dr inż. Karol Król, prof. URK. Premiera filmu niebawem. Cyfrowy katalog jest kontynuacją publikacji drukowanych, które wydano w wersjach polskiej oraz angielskiej, we współpracy z partnerami zagranicznymi:

  • Hernik, J., Prus, B., Król, K. (red.) (2021). Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-66602-23-6).
  • Hernik, J., Król, K., Prus, B. (eds.) (2021). Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow (ISBN 978-83-66602-24-3). http://dx.doi.org/10.15576/978-83-66602-24-3


Film został wykonany przez rollingstreamtv.

Czym jest cyfrowe dziedzictwo kulturowe?

W 2020 roku w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji powołano w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu nową jednostkę, którą nazwano Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego.

Dr inż. Karol Król, prof. URK:Można byłoby w tym miejscu zadać szereg pytań: w jaki sposób Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zajmuje się cyfrowym dziedzictwem i co to oznacza, że obszary wiejskie są związane z cyfrowym dziedzictwem, a także w jaki sposób rozumieć cyfrowe dziedzictwo? Otóż w naszym laboratorium postrzegamy obszary wiejskie nie tylko jako miejsce konsumpcji treści cyfrowych, ale także jako miejsce, gdzie te treści są wytwarzane, gdzie te treści powstają, i za przykład takich cyfrowych treści, które powstają na obszarach wiejskich mogę podać przejawy cyfrowego folkloru bądź też archaicznie wykonane witryny internetowe obiektów turystyki wiejskiej czy też obiektów agroturystycznych. Witryny te już dzisiaj nie istnieją, jednak można je odnaleźć w archiwach Internetu, gdzie występują jako cyfrowe artefakty.

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe łączy przyszłość z przeszłością

Dr inż. Karol Król, prof. URK:W oparciu o analizę zasobów, elementów cyfrowego dziedzictwa kulturowego możemy wnioskować, że jest pewna ciągłość. Klasycznie rozumiane elementy dziedzictwa kulturowego wciąż funkcjonują, rozumiane jako materialne i niematerialne, ale znajdują one swoją kontynuację w cyfrowym ekosystemie. Ten cyfrowy ekosystem rozwija się bardzo dynamicznie, stąd też nasze badania, które łączą przyszłość z przeszłością.

Więcej na temat cyfrowego dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich w Polsce:

  • Król, K., Hernik, J. (2022). Digital Folklore of Rural Tourism in Poland. Sustainability, 14(3), 1165. https://doi.org/10.3390/su14031165
  • Król, K., Zdonek, D. (2022). Initiatives to Preserve the Content of Vanishing Web Hosting. Sustainability, 14(9), 5236. https://doi.org/10.3390/su14095236
  • Król, K., Hernik, J. Prus, B., Szylar, M. (2022). The Need to Preserve Cultural Heritage, In: Hernik, J., Walczycka, M., Sankowski, E., Harris, B.J. (Eds.), Cultural Heritage–Possibilities for Land-Centered Societal Development. Environmental History, Vol. 13, pp. 1-14. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58092-6_1
Skip to content