Cyfrowy folklor turystyki wiejskiej w Polsce

Cyfrowy folklor turystyki wiejskiej w Polsce

Cyfrowy folklor turystyki wiejskiej w Polsce

Digital Folklore of Rural Tourism in Poland to pierwsza w Polsce i prawdopodobnie pierwsza praca na świecie poświęcona badaniom cyfrowego folkloru turystyki wiejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z przejawami rustykalnych form cyberfolkloru.

Cyfrowy folklor nie zna granic przestrzennych, kulturowych i etnicznych.

Dotychczas zidentyfikowano szereg technik projektowych oraz atrybutów, które definiują niepowtarzalny charakter archaicznych witryn internetowych turystyki wiejskiej w Polsce. Witryny te nie zostały jednak zbadane pod kątem wykorzystania elementów graficznych tzw. e-folkloru. W pracy pt. Digital Folklore of Rural Tourism in Poland zidentyfikowano formy cyfrowego folkloru, które występowały na archaicznych stronach internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce w latach 2000-2015. Analizie poddano 185 witryn internetowych, których kopie znajdują się w Internet Archive. Odnotowano dynamikę prezentacji treści, rodzaj wykorzystanych elementów graficznych, w tym występowanie: elementów tekstowych marquee oraz elementów graficznych GIF. Odnotowano także wykorzystanie szczególnych elementów graficznych, tzw. digital stamp.

mozaika Rycina 1. Mozaika elementów graficznych odnotowanych na stronach internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Źródło: Internet Archive.

W konkluzji stwierdzono, że wszystkie cyfrowe kopie, nawet te niekompletne i niedoskonałe składają się na integralność cyfrowego ekosystemu, jako całości. Z tego powodu archiwizowanie zasobów Internetu nie może być prowadzone wybiórczo. Zasadne jest podejmowanie wszelkich aktywności, które przybliżą nas do zachowania cyfrowego ekosystemu, co pozwoli na jego lepszą ocenę w przyszłości.

Czytaj więcej: Król, K., Hernik, J. (2022). Digital Folklore of Rural Tourism in Poland. Sustainability, 14(3), 1165. DOI: 10.3390/su14031165

Artykuł powstał w ramach projektu „Cyfrowe dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich” (2021/05/X/HS3/00859) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Zastrzeżenie. Wszystkie wyżej wymienione znaki towarowe należą do swoich (odpowiednich) właścicieli. Nazwy firm i produktów użyte w tym opracowaniu służą wyłącznie do celów identyfikacyjnych.
Disclaimer. All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners. The company and product names used in this document are for identification purposes only.

The source of the figures: Internet Archive (https://archive.org). Access to the Internet Archive’s Collections is provided at no cost and is granted for scholarship and research purposes only.

Skip to content