Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin

Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin

Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin

Początkiem sierpnia 2022 roku ukazała się monografia naukowa pt. „Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin” wydana w formie e-booka. Jest to kolejne opracowanie redagowane przez interdyscyplinarny zespół naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Król, K., Hernik, J., Prus, B. (red.) (2022). Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków (ISBN 978-83-66602-56-4). https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20443677

Monografia „Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin” jest kontynuacją Katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski, rozumianego jako zbiór trzech komplementarnych opracowań:
1) Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski (ISBN 978-83-66602-23-6). http://dx.doi.org/10.15576/978-83-66602-23-6
2) Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context (ISBN 978-83-66602-24-3). http://dx.doi.org/10.15576/978-83-66602-24-3
3) Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski (Multimedia catalogue of the cultural heritage of Małopolska) (ISBN 978-83-66602-48-9).

Monografia „Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin” powstała w ramach międzynarodowego projektu NAWA „Cultural heritage of small homelands” (Nr PPI/APM/2018/1/00010/U/001) finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie. Publikacja stanowi dopełnienie cyklu i wnosi swój wkład do dalszych badań nad dziedzictwem kulturowym Małopolski w ramach projektu naukowego „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich” (RuralStrateg).

Monografia „Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin” składa się z dziewięciu rozdziałów, w których poruszono zróżnicowaną tematykę, począwszy od krajobrazów kulturowych poprzez zagadnienia historyczne upraw i hodowli, skończywszy na cyfrowym folklorze turystyki wiejskiej w Polsce. Opracowanie stanowi ciekawy wkład do badań nad dziedzictwem kulturowym Małopolski oraz cenne źródło informacji, m.in. o zmianach społeczno-gospodarczych, środowiskowych, technologicznych oraz o elementach zanikającego dziedzictwa kulturowego.

monografia e-book Monografia „Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin” powstała pod redakcją naukową Karola Króla, Józefa Hernika oraz Barbary Prus z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Treści zamieszczone w monografii przyczyniają się do upowszechnienia wiedzy o lokalnych produktach i regionach, w których występują. Publikacja może być przydatna w procesie planistycznym i decyzyjnym, zarówno w zakresie planowania inwestycji, jak i planowania miejscowego. Może posłużyć także, jako materiał źródłowy przy opracowywaniu strategii rozwoju jednostek samorządowych.

Skip to content