Google Dance: w tańcu z algorytmami

Google Dance: w tańcu z algorytmami

Google Dance: w tańcu z algorytmami

Dawno temu, w erze Web 1.0, jeszcze przed czasami aktualizacji wprowadzanych na bieżąco (rolling updates), algorytmy Google były aktualizowane cyklicznie i fragmentarycznie. Nierzadko aktualizacje indeksu trwały nawet kilka dni, w trakcie których zauważalne były mniejsze lub większe wahania w obrębie Search Engine Results Page (SERP). Co pewien czas Google uruchamiał wszystkie swoje centra danych i wywoływał „wstrząsy” nazywane w branży – Google Dance.

Na zjawisko Google Dance uskarżało się rosnące grono użytkowników, przez co w sierpniu 2003 roku firma zmieniła sposób aktualizacji indeksu, z wielu znaczących aktualizacji realizowanych w jednostce czasu na mniejsze aktualizacje „kroczące”, realizowane w sposób ciągły, w czasie rzeczywistym. Duże zmiany w SERPach widoczne były tylko wtedy, gdy miały w rzeczywistości fundamentalny charakter [Level343 LLC 2011].

Tańczący indeks Google

W 2000 roku do dyspozycji użytkowników oddano Google Toolbar™, a wraz z nim Toolbar PageRank [Google Toolbar 2000]. Według Google narzędzie w sposób zautomatyzowany określało „znaczenie strony internetowej” (web page importance). Wartość wskaźnika PageRank, która nie przekraczała 10 punktów, ustalana była na podstawie atrybutów jakości witryny oraz jakości linków przychodzących (polecających). W konsekwencji mechanizm szybko zyskał popularność. Ponadto, 2000 rok otwarł erę „Google Dance”. To charakterystyczne określenie opisywało zjawisko „tańczącego indeksu Google”, tzn. szybkich, częstych i niespodziewanych zmian pozycji witryn internetowych w wynikach wyszukiwania [WebmasterWorld 2002].

wykresyWedług wykazu sporządzonego przez Moz historia zmian w algorytmach Google rozpoczęła się już ponad 20 lat temu, tj. w 2000 roku [więcej]

Google Dance odnosiło się do dużej zmienności położenia zasobów w wynikach wyszukiwania, która występowała, gdy Google próbowało określić ich miejsce w indeksie. Zjawisko to miało miejsce najczęściej tuż po aktualizacji algorytmu i trwało kilka dni. W szczególności dynamikę zmian można było zaobserwować, gdy Google „zauważyło daną stronę internetową” i dawało jej szansę zaistnienia w SERP.

programming

Przetwarzanie zmian w algorytmach Google trwało nierzadko kilka dni. W tym czasie ranking wyszukiwarki zachowywał się co najmniej niestabilnie. Skutkowało to spadkami miejsc w wynikach wyszukiwania, a w konsekwencji mniejszym ruchem na stronach internetowych. Obecnie skala zjawiska Google Dance jest dużo mniejsza. Ponadto im strona ma dłuższą i bardziej stabilną historię tym Google Dance jest mniej zauważalne. Zjawisko w swoim pierwotnym kształcie przeszło do historii za sprawą aktualizacji „Fritz” (Fritz — July 1, 2003), dzięki której comiesięczny „taniec Google” dobiegł końca [Moz 2022].

Co wzmacnia efekt Google Dance?

Z obserwacji SERP [2022] wynika, że Google Dance jest powodowany (i wzmacniany) przez następujące czynniki:

 1. Wiek strony: Czy to zupełnie nowa witryna lub strona? (im młodsza witryna tym więcej tańca). Dojrzałość fraz kluczowych świadczy o „dojrzałości witryny” do uplasowania jej na określonym miejscu w wynikach wyszukiwania. Im dłużej dana fraza kluczowa funkcjonuje na stronie, tym stabilniejsza pozycja w wynikach wyszukiwania.
 2. Konkurencyjność: Jak konkurencyjne jest słowo kluczowe/branża/lokalizacja? (większa konkurencja oznacza więcej tańca).
 3. Link Building: Ile pozyskujesz linków przychodzących? Więcej/nowych linków może oznaczać więcej tańca.
 4. Siła linków (strength of links): Mocniejsze linki = więcej tańca.
 5. Zmiany: Czy wprowadzasz duże zmiany na stronie? (większe zmiany = więcej tańca).

Zmiany w algorytmach, wdrażane często i z pewnym opóźnieniem, nierzadko powodowały chaos i swoistą dezorientację, przez co porównano je do „tańca”. Obecnie algorytmy są aktualizowane w czasie rzeczywistym, przez co gwałtowne i drastyczne zmiany wyników wyszukiwania są rzadziej obserwowane.

Długowieczny jak PageRank

W drugiej połowie lat 90. XX wieku Brin i Page [1998] utworzyli mapy milionów hiperłączy, które umożliwiały relatywnie szybkie obliczanie wartości „PageRank” dla stron internetowych. Według autorów wskaźnik ten wystarczająco dobrze przedstawiał jakość witryn, przez co został wykorzystany do ustalenia rankingu wyszukiwarki Google. Istotę działania PageRank przedstawiano na przykładzie modelu zachowania użytkownika. Przyjmijmy założenie, że istnieje „przypadkowy internauta”, który przegląda zasoby na losowej stronie internetowej posługując się hiperłączami i nie wykorzystując przycisku „wstecz”. Po pewnym czasie ulega znudzeniu i rozpoczyna przeglądanie innej losowo wybranej strony. PageRank to prawdopodobieństwo, że modelowy użytkownik odwiedzi losowo wybraną stronę. Z kolei tak zwany współczynnik tłumienia „d” to prawdopodobieństwo, że „przypadkowy internauta” znudzi się i wybierze kolejną losową stronę. Zastosowanie współczynnika „d” pozwalało ograniczyć nadużycia prowadzące do uzyskania wyższej pozycji w rankingu [Brin i Page 1998].

Tym co świadczy o jakości wyszukiwarki jest jakość wyników wyszukiwania [Brin i Page 1998].

Wartość wskaźnika PageRank była także tłumaczona liczbą rekomendacji (linków) pochodzących z innych witryn w sieci oraz liczbą rekomendacji pochodzących od innych witryn z wysokim PageRank. Wiele rekomendacji dla określonej witryny może świadczyć o jej wysokiej jakości. Może o tym świadczyć także pojedyncza rekomendacja, ale wychodząca od innej popularnej strony. PageRank obsługiwał obydwa te wątki, a także „wszystko pomiędzy”, poprzez tzw. rekursywną propagację wag w strukturze linków [Brin i Page 1998]. W tym miejscu warto także zwrócić uwagę, że już w 1998 roku pisano o tym, że treść linków (tekst zakotwiczenia, tekst kotwicy, anchor text) jest w wyszukiwarce Google traktowana w sposób szczególny [Brin i Page 1998].

Źródła

 • Brin, S., Page, L. (1998). The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. Computer networks and ISDN systems, 30(1-7), 107-117. https://doi.org/10.1016/S0169-7552(98)00110-X
 • Google Toolbar (2000). Google Launches The Google Toolbar. http://www.google.com/press/pressrel/pressrelease42.html
 • Level343 LLC (2011). Dancing the Google Dance. And a One Algo Change, Two Algo Change, Go!. https://level343.com/dancing-the-google-dance/
 • Moz (2022). Google Algorithm Update History. A History of Major Google Algorithm Updates from 2000–Present. Moz. https://moz.com/google-algorithm-change
 • SERP (2022). Google Dance. https://serp.co/seo/google-dance/
 • WebmasterWorld (2002). September, 2002 Google Update Discussion – Part 1. Discussing the major changes that took place. https://www.webmasterworld.com/forum3/5688.htm
Skip to content