Fragment cyfrowej kroniki dziejów

Nowe technologie umożliwiają zarejestrowanie obrazu i dźwięku w wysokiej jakości. Cyfrowy materiał umieszczony na nośnikach danych utrwala teraźniejszość dla przyszłych pokoleń. Oprócz zastosowań doraźnych, edukacyjnych i promocyjnych, jest fragmentem cyfrowej kroniki dziejów, dokumentującej ten niewielki fragment historii cyfrowego dziedzictwa kulturowego.