Komputery nie tylko w laboratoriach

Komputery, począwszy od przełomu lat 70. i 80. XX wieku, były obecne nie tylko w laboratoriach uniwersyteckich, siedzibach korporacji i domach rodzinnych, ale także w placówkach edukacyjnych. Pełniły rolę pomocy naukowych, których celem było rozwijanie poczucia osobistej kontroli nad komputerem i wspieranie procesu dydaktycznego.