Potrzeba zachowania dziedzictwa kulturowego

Czy możliwe jest powiązanie dziedzictwa architektonicznego z tradycją kulinarną? Czy bioróżnorodność i krajobrazy mogą być historycznym dziedzictwem kulturowym? Czy mogą one stanowić o tożsamości kulturowej i wyjątkowości danego miejsca? Pytania te i wiele innych stały się tematem licznych działań podjętych w świecie…