RuralStrateg i zanikające dziedzictwo kulturowe

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie realizuje projekt naukowy RuralStrateg: Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Celem projektu jest wspieranie procesów innowacyjności w rozwoju obszarów wiejskich, poprzez m.in. włączenie dziedzictwa kulinarnego do strategicznego planu rozwoju regionalnego.

Zakorzenieni w dziedzictwie, otwarci na innowacje

W piątek 3 czerwca 2022 roku odbyło się seminarium naukowe pt.: Zakorzenieni w dziedzictwie, otwarci na innowacje. W trakcie seminarium zaprezentowano katalogi dziedzictwa kulturowego Małopolski oraz wyniki obserwacji kontekstu w jakim występowało dziedzictwo kulturowe w zapytaniach użytkowników wyszukiwarek internetowych.

Katalogi dziedzictwa kulturowego Małopolski

Zapraszamy do zapoznania się z treścią katalogów dziedzictwa kulturowego Małopolski. Na komplet katalogów składają się trzy publikacje, z czego jedna ma charakter multimedialny. W publikacjach zaprezentowano wybrane elementy dziedzictwa kulturowego Małopolski. Celem katalogów jest zachowanie od utracenia oraz promowanie zanikającego dziedzictwa kulturowego.

Ocena potencjału dziedzictwa kulturowego

Dziedzictwo kulturowe jest pojęciem złożonym, przez co trudnym do zdefiniowania. W konsekwencji jednoznaczna ocena potencjału dziedzictwa kulturowego nie jest łatwa. Artykuł pt. „Ocena potencjału dziedzictwa kulturowego na przykładzie Polski” powstał w ramach projektu naukowego, który poświęcony jest zmianom społeczno-gospodarczym i kulturowym obszarów wiejskich i miejskich.