Katalogi dziedzictwa kulturowego Małopolski

Katalogi dziedzictwa kulturowego Małopolski

Katalogi dziedzictwa kulturowego Małopolski

Komplet katalogów to efekt projektu „Cultural heritage of small homelands”. Liderzy projektu opracowali katalogi w językach polskim, angielskim oraz w wersji multimedialnej. Każdy z katalogów stanowi odrębne opracowanie naukowe, współtworzone przez zagraniczne ośrodki badawcze.

Katalogi stanową cenne źródło informacji, m.in. o zmianach społeczno-gospodarczych, środowiskowych i kulturowych. W założeniu mają przyczynić się do upowszechnienia wiedzy o lokalnych produktach i tradycjach.

cataloguePLKatalog dziedzictwa kulturowego Małopolski
Jednym z efektów projektu Cultural heritage of small homelands jest „Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski”, który stanowi odpowiedź na oczekiwania instytucji kultury, naukowców, podmiotów (samo)rządowych oraz młodego pokolenia.

Hernik, J., Prus, B., Król, K. (eds.) (2021). Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-66602-23-6), available at: 10.15576/978-83-66602-23-6

Katalog w języku angielskim jest przeznaczony dla każdej osoby, która poszukuje elementów dziedzictwa kulturowego w skali międzynarodowej.

Catalogue of the cultural heritage of MałopolskaCatalogue of the cultural heritage of Małopolska

The “Cultural heritage of small homelands” project was co-created by the University of Agriculture in Krakow and partners from selected European Union countries. Among the results of the project is the Catalogue, which is a response to the expectations of cultural institutions, scientists, (self-) government entities, as well as the young generation for whom this heritage is preserved.

Hernik, J., Król, K., Prus, B. (eds.) (2021). Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, available at: 10.6084/m9.figshare.16675972

Wersja anglojęzyczna katalogu oraz katalog multimedialny mają charakter międzynarodowy, mogą zatem dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Zalety publikacji anglojęzycznej przedstawił dr inż. Karol Król, prof. URK, jeden ze współredaktorów katalogów:

Dr inż. Karol Król, prof. URK:To bardzo ważne, że ta publikacja jest wydana w języku angielskim, dlatego że w skali międzynarodowej, osoby, które poszukują nieznanego dziedzictwa kulturowego (w zasobach Internetu, red.) posługują się przede wszystkim słowami kluczowymi w języku angielskim. Dlatego też nasza publikacja została wydana w tym języku, żeby mogła być odnaleziona w szerszym kontekście przez odbiorcę międzynarodowego.”

Obserwacje poczynione w trakcie realizacji projektu „Cultural heritage of small homelands” pokazały bogactwo kulturowe Małopolski i zaangażowanie lokalnych społecznosci w jego ochronę. Pokazały także główne obszary zagrożeń dziedzictwa kulturowego i potwierdziły potrzebę gromadzenia materiałów źródłowych, co może przyczynić się do jego ochrony.

Więcej o projekcie „Cultural heritage of small homelands” przeczytać można w relacji prasowej z konferencji „Cultural heritage”, która odbyła się w dniach 26-29 września 2021 w Krakowie.

loga NAWA

Skip to content