Potrzeba zachowania dziedzictwa kulturowego

Czy możliwe jest powiązanie dziedzictwa architektonicznego z tradycją kulinarną? Czy bioróżnorodność i krajobrazy mogą być historycznym dziedzictwem kulturowym? Czy mogą one stanowić o tożsamości kulturowej i wyjątkowości danego miejsca? Pytania te i wiele innych stały się tematem licznych działań podjętych w świecie…

NFT: Nowa kategoria cyfrowego dziedzictwa

Możliwość zakupu na aukcji obrazu olejnego lub akrylowego nikogo nie dziwi. Domy aukcyjne handlują antykami i sztuką współczesną z zakresu malarstwa, sreber, rzeźb, brązów, zegarów, a także mebli, sztuki użytkowej i szeroko pojętych przedmiotów dizajnerskich. Zakres ten niedawno rozszerzył się o dzieła cyfrowe.